ماهنامه 110 -آذر ماه 1396

وضعیت: موجود
قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
"چاپ مجدد با قیمت جدید"

فهرست مقالات

3

سرمقاله

4

سخن مديرمسئول

6

گفتگو با رياست جديد انجمن ورزش يوگاي ايران

9

پراتيآهارا

10

آيا يوگا براي داشتن يک بدن سالم کافي است؟

13

يک وعده غذاي گياهي

14

يوگا همراه با ابزار

16

10 باور نادرست دربارة يوگا

18

 تفاوت‌هاي يوگا و پيلاتس 

20

به احساساتتان نگاه کنيد

22

لاغري از درون

24

يوگاي بارداري

27

اخبار

28

وسواس، زنداني با درهاي باز

30

بررسي ابعاد سه گانة مديتيشن

34

مصاحبه با شرينات، مربي خلاق آشتانگايوگا

37

نقش يوگا در مهار بيماري ايدز

38

درمديتيشن چه اتفاقي براي مغز ميافتد؟

40

يوگا؛ يار شما در خانه

42

هفت حرکت براي استفاده از نيروي چاکراها

46

اثر نجات بخش يوگا در پيشگيري از اعتياد

48

سعادت ابدي(صدقه و نيکوکاري)

51

يوگاي نوزادان

52

چه طبعي داريد؟ واتا؟ پيتا؟ کافا؟

54

پرسش از شما، پاسخ از ما

56

با آشتانگا تا ميسور

59

معجزهگرهاي رنگارنگ در طبيعت

60

فنگشويي آينهها

برای ارسال نظر کلیک نمایید : ارسال نظر