دوماهنامه شماره 11-مرداد و شهریور

وضعیت: ناموجود
  •  وزن محصول: 176 گرم
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد :
مقالات انتخاب شده شماره یازده دانش یوگا: 1- گفتگو با ب ک اس آینگار مبتکر سبک یوگای آینگار

فهرست مقالات

صفحه

عنوان

2

سرمقاله

3

گفتگو: ب.ک.اس آینگار

8

یوگای کلاسیک

13

مطالعه تطبیقی توانش های فلسفی، علمی و بالینی یوگا

18

بهبود بیمای ذهن منفی و تکنیک پراتیاهارا

20

یوگا و فرگشت

24

زندگی یوگایی و سلامت روانی

28

تراتیکا

32

اوتاناسانا ( خم به جلوی ایستاده )

37

پاک سازی ذهن

38

یوگا و ورزش درمانی

44

اعتیاد برخورد یک سیستم

50

یوگا درمانی

55

معرفی سایت

56

یوگا در جهان امروز

58

اخبار

59

معرفی کتاب

برای ارسال نظر کلیک نمایید : ارسال نظر
ناموجود