دوماهنامه شماره 9-خرداد و تیر 1383

وضعیت: ناموجود
  •  وزن محصول: 176 گرم
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد :
مقالات انتخاب شده شماره نه دانش یوگا: 1- گفتگو با ب.ک. اس. اینگار

فهرست مقالات

صفحه

عنوان

2

سرمقاله

3

گفتگو: ب.ک. اس آینگار

8

یوگا علم زندگی

12

مطالعه تطبیقی توانش های فلسفی، علمی و بالینی یوگا

17

تمرین آهیمسا و رسیدن به آرامش

20

انسان پیکری

23

همه ذات یک پیکریم

26

تنفس کامل چیست؟

30

سلامت بصری برای معرفت

34

تمرین مراقبه

40

کوآنتوم و آگاهی

42

انجام حرکات یوگا در حین رانندگی

46

یوگا، چاکراها و پرسنل نظامی

48

یوگا در زندان

50

اعتیاد برخورد یک سیستم

55

معرفی سایت

56

نقش یوگا در آموزش و پرورش

58

معرفی برخی از سبک­های یوگا

60

اخبار

62

معرفی کتاب

 

برای ارسال نظر کلیک نمایید : ارسال نظر
ناموجود