شماره 1-شهریور و مهر1381

وضعیت: ناموجود
  •  وزن محصول: 176 گرم
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد :
مقالات انتخاب شده شماره یک دانش یوگا :1- سیری در آراء و زندگی بزرگان یوگا 2- تنفس چیست؟ 3- تمرینات یوگا به روش شیواناندا

فهرست مقالات

صفحه

عنوان

2

سخنی با خوانندگان عزیز

4

دیدگاه ها و برنامه های انجمن یوگا

6

یوگی در آزمایشگاه

9

پراتیاهارا

12

یوگا وضعیت بی ذهنی است

14

تایچی چوان و یوگا

16

تنفس چیست؟

18

آموزش عملی یوگا

24

سیری در آراء و زندگی بزرگان یوگا

26

تمرینات یوگا به روش شیواناندا

30

تجربه عشق

32

شعر

34

ریکی

36

تمثیلهای عرفانی

38

فرهنگ عمیق یوگا

44

وزن مناسب

46

انرژی بخشی و ضمیر سایه

48

NLP یا روانشناسی اطلاعات

50

ابزار مراقبه: مالا

51

یوگا در ایران

56

معرفی سایت یوگاناندا

57

واژه نامه یوگا

58

معرفی کتاب

برای ارسال نظر کلیک نمایید : ارسال نظر
ناموجود