مجلات دانش یوگا (شماره های 1 تا 10)

وضعیت: موجود
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ تومان

  این مجموعه به صورت صحافی و شامل 10 شماره ی زیر می باشد:

شماره مجله تاریخ چاپ
شماره 1 شهریور و مهرماه 1381
شماره 2 آبان و تیر ماه 1381
شماره 3 دی و بهمن ماه 1381
شماره 4 اسفند ماه 1381 و فروردین ماه 1382
شماره 5 خرداد و تیرماه 1382
شماره 6 مرداد و شهریور ماه 1382
شماره 7 آبان و آذرماه 1382
شماره 8 بهمن و اسفندماه 1382
شماره 9 خرداد و تیرماه 1383
شماره 10 مرداد و شهریور ماه 1383

 

برای ارسال نظر کلیک نمایید : ارسال نظر