مجلات دانش یوگا (شماره های 11 تا 20)

وضعیت: موجود
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ تومان

  این مجموعه به صورت صحافی و شامل 10 شماره ی زیر می باشد:

شماره مجله تاریخ چاپ
شماره 11 مرداد و شهریور ماه 1383
شماره 12 آذر و دی ماه 1383
شماره 13 فروردین و اردیبهشت ماه 1384 
شماره 14 شهریور و مهرماه 1384
شماره 15 آبان و آذر ماه 1384
شماره 16 دی و بهمن ماه 1384
شماره 17 اسفند ماه 1384 و فروردین ماه 1385
شماره 18 اردیبهشت و خرداد ماه 1385
شماره 19 تیر و مرداد ماه 1385
شماره 20 شهریور و مهر ماه 1385

برای ارسال نظر کلیک نمایید : ارسال نظر