مجلات دانش یوگا (شماره های 91 تا 100)

وضعیت: موجود
  •  وزن محصول: 1/4 کیلوگرم
قیمت : ۱۱۵,۰۰۰ تومان (مشترک دانش یوگا شوید)

  این مجموعه به صورت صحافی و شامل 10 شماره ی زیر می باشد:

شماره مجله تاریخ چاپ
شماره 91 اردیبهشت ماه 1395
شماره 92 خرداد ماه 1395
شماره 93 تیرماه 1395
شماره 94 مرداد ماه 1395
شماره 95 شهریور ماه 1395
شماره 96 مهرماه 1395
شماره 97 آبان ماه 1395
شماره 98 آذرماه 1395
شماره 99 دی ماه 1395
شماره 100 بهمن ماه 1395

برای ارسال نظر کلیک نمایید : ارسال نظر