ماهنامه 143 منتشر شده در آبان ماه ۱۳۹9

وضعیت: موجود
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان

فهرست مقالات

۳ سرمقاله
4 سخن مدیرمسئول
7 اوتاناسانا؛ خم به جلوی ایستاده
10 افسانه توازن
12 پذیرش غیرجاودانگی
14 یوگا همراه با ابزار
16 کریا یوگا درآب
18 پاکسازی در یوگا
21 شناخت آسانا  ماکاراسانا (حالت تمساح)
22 جرعه‌اى از يك كتاب
23 سوترای شانزدهم: عدم وابستگی و رهایی برتر
24 آیورودا (تمرینات عملی)
26 رازداری در ادبیات فارسی
27 زندگی یک سفر شیرین است اگر...
28 بیماری و عوامل بیماری‌زا
30 اخبار
31 چرا خودآگاهی مهم است و چگونه می توان آن را توسعه داد؟
34 یوگا؛ یار شما در خانه یوگا و گیاه‌خواری
36 مهندسی درون از سر نوشتن ِ سرنوشت
38 تاثر یوگا روی تلومرها
40 مودرا درمانی
42 پرسش و پاسخ‌هایی در خصوص یوگا و مراحل مختلف زندگی
44 سعادت ابدی شات شامپات
46 تو آفریننده دنیای خودت هستی
47 راهنمایان بزرگ لائوتسه
48 روزه‌ی دوپامین باعث شد که قدر لحظه‌ی حال را بدانم
50 چالش‌های یک مربی یوگا
52 چگونه مدیتیشن کنیم وقتی همه‌چیز خارج از کنترل است
54 آیا در نبرد خودابرازگری پیکار می‌کنید؟
56 سیستم ماهیچه‌ای
60 یک وعده غذای گیاهی
62 تحلیلی بر تجربه

برای ارسال نظر کلیک نمایید : ارسال نظر