ماهنامه 145 منتشر شده در دی ماه 1399

وضعیت: موجود
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
( شماره دیماه ۱۳۹۹) با موضوعات مرتبط با تمرینات بدنی ، ذهنی ، تنفسی ، وانهادگی ، بانداها ، مودراها ، تکنیک های رسیدن به تمرکز فکر ، خودشناسی و هستی شناسی و همچنین مباحث مرتبط با آیورودا و رژیم غذایی گیاهی

فهرست مقالات

3 سرمقاله
4 سخن مديرمسئول
7 راهنمايان بزرگ لائوتسه
8 سعاد ت ابدی (کند الينی)
11 وضعيت پيچ ماهی
12 5 آساناي يوگا برای (عشق و د وستی)
14 پرسش و پاسخ هايی د ر خصوص  شاواسانا
15 کاتی چاکراسانا
16 آيورودا (تمرينات عملی)
18 حرکات يوگا برای درمان ديسک گردن
20 يوگا راهی به سوی سلامتی کامل شرح ذهن
22 همه چيز راجع به چرخ يوگا
25 چگونه با يوگا عادات غذايی خود را اصلاح کنيم؟
26 پاکسازی در يوگا
28 يوگا؛ يار شما در خانه
30 ايستادن روی يک پا
31

يافتن سحر و افسون د ر نقصان ميتواند  همه ما را شفا دهد

34

4 مرحله برای کمک به مديريت احساسات تحمل ناپذير

35 باگوا در فنگ شويی
36 مهندسی درون
39

صندلی ات را تنظيم کن!

40 اخبار
41 سوترای هجدهم سامادهی برتر
42 چالش های يک مربی يوگا
44 سينمای عرفانی
46 جرعه ايی از يک کتاب هنر ظريف بی خيالی
47 مديتيشن با رنگ آميزی ماندالا
48 يک وعده غذای گياهی
50 سيستم عصبی (قسمت پنجم)
52 پيلاتس بهتر است يا يوگا؟
54 مودرا درمانی
56 دکترمانجونات استاد يوگا می گويد
57 تمرينات يوگانيدرا
58 مديتيشن  پيامد های سلامت عاطفی
60 چاکرا ها، گرد ونه های انرژی
61 آروماتراپی
62 جايی برای شادی جاودانه
63 بيماری و عوامل بيماريزا


 

برای ارسال نظر کلیک نمایید : ارسال نظر