سی دی آوایی برای بودن در لحظه ها

وضعیت: موجود
قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان

آوایی است که سلسله وار با لحنی خاص تکرار می شود، تکرار پشت سر هم این آوا بهنگام انجام تمرینات یوگا و مدیتیشن آرامش خاصی را به شنونده می دهد.

برای ارسال نظر کلیک نمایید : ارسال نظر