کتاب آناتومی روح

وضعیت: موجود
قیمت بدون تخفیف : ۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت : ۸۴,۰۰۰ تومان
(۷% تخفیف)
جهت مطالعه فهرست کتاب بر روی دریافت نمونه کلیک کنید

کتاب آناتومی روح

"بررسی کامل هفت چاکرا"

مولف: کارولین میس

مترجم: شهناز کمیلی زاده

تعداد صفحات: 382


فهرست مطالب کتاب:


تمجید از آناتومی روح
مقدمه
پیش‌گفتار
دیباچه
کارآموزیِ درون‌یابی
از سرگرمی و کار ذوقی تا کار تخصصی
آخرین پیچ جاده
بخش اول: زبان تازۀ انرژی
فصل اول:طب انرژی و درون‌یافت‌گرایی
میدان انرژی انسانی
خواندن و تعبیر میدان انرژی
اولین برداشت خود را حفظ کنید
حالت ذهنی بازتابی داشته باشید
کلید، واقع‌بینی و بی‌نظری است
سرگذشت به علم‌الحیات تبدیل می‌شود
قدرت و توانایی جسمی لازمة سلامتی است
تنها خودتان می‌توانید به درمان خود کمک کنید
خریداران
تغییر مسیر قدرت
فراگیری بینش نمادین
فصل دوم: ساخته شده در تصویر خدا
قدرت نمادین هفت چاکرا
قدرت نمادین آیین مقدس مسیحیت
قدرت نمادین ده سفیروت
چاکراها، آیین مقدس و سفیروت‌ها چگونه با یکدیگر همکاری می‌کنند؟
سه واقعیت در این آیین‌های معنوی و اصول شهودگری پزشکی مشترکند.
هفت آیین مقدس قدرت بیرونی
قدرت درونی
بخش دوم: هفت آئین مقدس
فصل اول: نخستین چاکرا: قدرت قبیله‌ای
فرهنگ قبیله‌ای
پیامدهای انرژی الگوهای اعتقادی
به چالش کشیدن قدرت زهرآگین قبیله‌ای
وفاداری
افتخار
انصاف و عدالت
سؤال‌هایی برای خودآزمایی
فصل دوم: چاکرای دوم: قدرت رابطه‌ها
قدرت انتخاب
انتخاب و ارتباط‌ها
چالش مدیریت انرژی خلاق
چالش مدیریت انرژی جنسی
انرژی پول
انرژی اخلاقیات
قدرت فردی چاکرای دوم
سؤال‌هایی برای خودآزمایی
فصل سوم: چاکرای سوم: قدرت فردی
رشد عزت‌نفس
افزایش قدرت درونی
احترام به نفس (خودباوری) و درون‌یابی
چهار مرحلۀ قدرت شخصی
مرحلۀ اول: تحول
مرحلۀ دوم: تکامل
مرحلۀ سوم: خود دوستی
مرحلۀ چهارم: تکوین
چالش‌های سفر
سؤال‌هایی برای خودآزمایی
فصل چهارم: چاکرای چهارم: قدرت احساسی
یادگیری قدرت عشق
دوست داشتن خود به منزلۀ راهی به‌سوی خدا
بیداری خودِ آگاه
حرکت فراتر از زبان زخم‌ها
راهی به‌سوی قلبی توانمند
فصل پنجم: چاکرای پنجم: قدرت اراده
پیامد‌های ترس
ایمان
بین قلب و سر
سؤال‌هایی برای خودآزمایی
فصل ششم: چاکرای ششم: قدرت ذهن
به‌کارگیری انفصال ذهنی
آگاهی و ارتباط آن با سلامتی
آگاهی و مرگ
اسکات و هلن نیرینگ
سوگیال رینپوچه
رشد ذهن غیرشخصی و بینش نمادین
آگاه شدن
سؤال‌هایی برای خودآزمایی
فصل هفتم: چاکرای هفتم: رابط معنوی ما
بیداری معنوی
بحران روحی و نیاز به ایمان و پارسایی
دوام آوردن در «شب تار»
پایان سخن
راهنمایی برای عارف معاصر
رهنمود‌هایی برای سالک معاصر
مراقبه روزانۀ
 

برای ارسال نظر کلیک نمایید : ارسال نظر