کتاب هنر رهایی از رنج

وضعیت: موجود
قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
نگر‌ش هایی برای پایان دادن به رنج

مولف: آدیا شانتی

مترجم: سمانه کاظمی گرگانی

تعداد صفحات: 251

نشر: ترنگ


فهرست مطالب:

فصل 1
 تنگنای بشر
اعتقاد داشتن به آنچه فکر می‌کنیم
تنگنای رنج بشر
نیمه‌ی تاریک زبان
بیرون آمدن از دلِ ماتریس رنج
در جست‌وجوی چیستیم؟
فضای بزرگ درونی
متکی به اقتدار خود باشید
تصور کردن خودمان و دیگران
کشف بی‌تصویری

فصل 2
 حل معمای رنج ما
گشودن در به‌روی رنج
خودخواهی چیزی نیست، جز حالتی از خودآگاهی
نابودی گذشته
سه راه رنج بردن
تقاضای متفاوت بودنِ چیزها
جدال با آنچه هست
ماهیت چسبنده‌ی رنج ارثی

فصل 3
 بیدار شدن از خلسه‌ی خودخواهی
خلسه‌ی خودخواهی
تبدیل اندیشه‌ها
گردابِ رنج
ذهن خودِ شما نقطه‌ی شروع است
ماهیت معمولیِ بیدار شدن
اعتیادِ خودخواهی به درد و رنج
رهایی از جدال خود با آنچه هست
پیداکردن آزادی، حتی در سخت‌ترین لحظات

فصل 4
 رهایی از کشمکش
فقط خودتان باشید
چه چیز را با قطعیت مطلق می‌دانیم؟
چیزی به نام اندیشه‌ی حقیقی وجود ندارد
ورود به بطن واقعیت
سکوت زمینی است که بیداری از آن سبز می‌شود
ندانستگی نقطه‌ی ورود شماست
قبل از اینکه به دنیا بیایید، کیستید؟
هم‌زمان، همه چیز و هیچ چیز باشید
بازگشت بزرگ

فصل 5
 رویارویی با انرژیِ خام احساس
اجازه دهید رنج صحبت کند
چگونه رنج خود را تثبیت می‌کنیم
رویاروییِ کامل
رهایی از مقاومت در برابر آنچه وجود دارد
رها کردن نتیجه‌گیری‌ها درباره‌ی گذشته
این لحظه را خالی از رنج تجربه کنید

فصل 6
 ثَبات درونی
دارای ذهن باز
کیفیت جادویی زندگی
حالت دائمی مراقبه
سکون یعنی نبود تعارض
بُعد متفاوتی از هستی

فصل 7
 صمیمیت و حضور
صمیمت محض و وسعت باز وجود
عرصه‌ی زنده‌ی ندانستن
زندگی تقاضای پاسخ دارد
کنش خردمندانه و رابطه‌ی طبیعی با اندیشه
ماندن در ذهن مبتدی
صمیمیت واقعی بشر
صمیمیت با ترس
به‌راستی، چه چیزی می‌خواهد ابراز شود؟

فصل 8
 پایان رنج
رنج کاملاً اختیاری است
بیدار شدن رو به واقعیت یک فرایند نیست
زمان بزرگ‌ترین مانع بیدار شدن

فصل 9
 استقلال حقیقی
شکوفایی بی‌مانند زندگی فردی
اشتیاق به ساکن شدن در این زندگی
حضور ما نقشی در زندگی معنوی ندارد
فرصت دادن به شکوفایی استقلال حقیقی
یافتن حقیقت درون خودمان
گوش دادن اولین گام است
عشق یعنی زندگی را محکم در آغوش گرفتن

فصل 10
 فراسوی جهان تضادها
ماندن در نماندن
زایش عذرایی: فراسوی جفت‌های تضاد
فراسوی چرخه‌ی دوگانگی
واقعیت غایی جامع و کامل است
اندوه بزرگ

فصل 11
 موهبات الهی
قدرت دعای حقیقی
قدرت قلبِ گشوده
جذب شدن در مرکز اکنون

برای ارسال نظر کلیک نمایید : ارسال نظر
محصولات مکمل