ماهنامه 16۳ منتشر شده در تیر ماه 140۱

وضعیت: موجود
قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان

فهرست مقالات

 

3 سرمقاله
4 سخن مدیرمسئول
8 خوش‌بینی آموخته شده
10 راه‌حلی به نام مراقبه
12 تأثیر آساناها بر سامانه عصبی و غدد درون‌ریز
14 عادت‌های مخرب، محرکی در زندگی امروز
16 مراقبۀ عناصر پنجگانه
18 روشی برای یوگانیدرا
20 تیموس ، جایگاه روح در انسان
23 سلامت عاطفی با یوگای کودکان
24 چگونه حافظه خود را با استفاده از یوگا و تنفس تقویت کنیم؟
26 سینمای عرفانی نقد فیلم کوتاه سلندر 
27 سوترای بیست و ششم استاد برتر
28 در جستجوی آرامش مراقبه
30 عود و انواع آن بررسی خواص و مضرات استفاده از عود
34 مروری بر تاریخچه و سبک شناسی یوگا
36 صندلی‌ات را تنظیم کن! 
38 اندازه نگه دار كه اندازه نكوست
40 آناهاتا ویپاسانا
42 مهندسی درون بدن
45 ۵ تکنیک کندالینی
46 سفر یوگایی من، از پرتوجو یوگا تا مربی یوگا
48 اخبار
50 دکترای مثبت اندیشی
52 مهابهاراتا
54 سوپر برین یوگا
57 پنکیک ریکوتا نارنجی
58 درس هایی از یوگا؛ با پراشانت آیینگر پرسش و پاسخ
60 یک رژیم آیورودایی مؤثر برای بالا بردن قدرت باروری
61 کاهش اضطراب  با تنفس صحیح
64 Orange Ricotta Pancakes

 

برای ارسال نظر کلیک نمایید : ارسال نظر