کتاب حکمت یوگا

وضعیت: موجود
قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ تومان

مولف: سوامی نیرجاناندا ساراسواتی

مترجم: فرهاد صدارت

تعداد صفحات: ۳۶۰

قطع: رقعی

جلد: شومیز


فهرست مطالب :
بهره ی نخست –جنبه ی نظری
– سنت ودایی یوگا : مکاتب فکری-پنج سوال بنیادین-نظریه تجربی-روان درمانی معنوی-بذر تمایل-ازناپاکی به پاکی
– فرهنگ ساناتان : چهار هدف حیات-چهار اصل زندگی-چهار مرحله زندگی-سر، قلب و دست ها-اصل یگانگی
– هشیاری در حال تحول : هشیاری چیست؟-گسترش هوشیاری-عمق دادن به هوشیاری-منفک شدن از حواس-رابطه بین حواس و هشیاری-هشیاری گسترش یافته
– کلیدواژه های یوگیانه: بعد ظهور نیافته – بعد تظاهریافته
– جنبه های نظام یوگیانه : جنبه های کمترشناخته شده-شش یوگا
-کارما یوگا : مفهوم کارما-فرآیند تحول-سطوح کارما یوگا-گرایش به سوی عمل-صفات کارما یوگا-زندگی مبتنی بر کارما
– جنانایوگا: خودپرستشگری-عدم پذیرش و عدم اعتقاد-تحلیل خویشتن-دانش تجربی-من کی هستم؟-بیدارکردن شهود-ذهن پرسشگر-ترکیب تمرینات
-هاتایوگا: پرانا چیست؟ ساختار سنتی-قوانین هاتایوگا-مواردی که بعدها به هاتایوگا اضافه شده اند
-راجایوگا : نقش وریتی ها
– راجایوگا –مراحل بیرونی : یاما، نیاما، آسانا، پرانایاما
-راجایوگا-مراحل درونی : پراتی آهارا-دارانا-دیانا-سامادی
-مانترا یوگا: جنبه ذهنی-جنبه روانی-جنبه ارتعاش صوت-انواع مانترا-چگونه مانترا الگوهای ذهنی را تغییر می دهد؟-چگونه مانترا شخصیت روانی را بیدار می کند-چگونه از مانترا استفاده کنیم؟-قواعدی برای سادانای مانترا-صدای روانی-تنفس روانی-نماد روانی
-لایا یوگا : کریا یوگای اوپانیشادی-سطوح آگاهی یا لوکاها۱-ریتام و ساتیام-حقیقت متغیر و غیر قابل تغییر-جنبه ی عملی لایا یوگا-حفره سیاه و حفره سفید-درخت سروته-استحاله کامل
– یوگای درونی – حالات آگاهی : سنت سوریا-بیدار کردن انرژی سوریا-موضوع ماندوکیا اوپانیشاد-پراناوا یا ام-آتما، حالت ماورایی- پراجنا، حالت علی-تجاس، حالت ظریف-توضیح اوپانیشادی تجاس-نوزده دهان تجاس-حالت رویابینی-وایشوازرانا، حالت بیداری-تجربیات وایشوانارا-توصیف اوپانیشادی وایشوانارا – هفت اندام وایشوانارا – دیدگاه یوگیانه درباره زندگی روزمره – مدیریت نفس، حفظ خویشتن و میل – پنج رنج – حذف کلشاها – شکل دادن ویوکا – فرآیند دیانا،کلشا و کارما – تمرینات یوگا: ویوکا و دیانا – آرزوی یوگیانه
بهره ی دوم –جنبه ی عملی
-مقدمه
-آسانا : واجراسانا ( وضعیت رعد )- گوموک آسانا ( وضعیت صورت گاو )-ویراسانا ( وضعیت جنگجو یا قهرمان )-سیمهاسانا ( وضعیت شیر)-سوکهاسانا ( وضعیت ساده )- سواستیک آسانا ( وضعیت خجسته ) – سیدهاسانا –پادماسانا ( وضعیت نیلوفر ) – کوکوت آسانا ( وضعیت جوجه خروس ) – مایورآسانا ( وضعیت طاووس ) – چاکراسانا ( وضعیت چرخ ) – کورماسانا ( وضعیت لاک پشت ) – پورنادانورآسانا ( وضعیت کمان کامل )
-پرانایاما ( سه جنبه پرانایاما – پرانا و مغز – روش تدریس – فنون هاتا یوگا و کندالینی یوگا – تمرینات پیش پرانایاما – حبس تنفس –نادی شودانا – تنفس اوجایی ( تنفس روانی )-کاپالباتی ( پاکسازی لب بیشین مغز)- باستریکا –شیت کاری ( تنفس هیس ) – تنفس شیتالی ( تنفس خنک کننده ) – تنفس سوریا بدا-تنفس چاندرا بدا
-بانداها و گرانتی ها : جنبه روان فیزیولوژیک-جالاباندا ( قفل گلو ) – مولاباندا ( انقباض عجان )- اودیاباندا ( انقباض شکم ) – ماهاباندا ( قفل عظیم )
– مودراها : تعادل روان فیزیولوژیک – یوگا مودراها – مودراهای بدنی – ویپاریتا کارانی مودرا – یوگا مودرا – یوگا مودرا – مودراهای دست – جنانامودرا ( ژست روانی دانش ) –چین مودرا ( ژست روانی آگاهی ) – یونی مودرا ( گرایش رحم ) – مودراهای سر – شامباوی مودرا – ناسیک آگرادریشتی ( خیره شدن به نوک بینی ) – ماندوکی مودرا – بوچاری مودرا – آکاشی مودرا ( آگاهی از فضای درونی ) – کچاری مودرا ( قفل زبان ) – شان موکهی مودرا ( بستن ۷ دروازه ) – مودراهای قفل – ماهامودرا – ماهابدامودرا
– فیزیولوژی کل نگر: ارتباط کل نگر – نقص در ارتباطات-دیافراگم ها – برقراری دوباره ارتباط
– علل عدم تعادل و بیماری بر اساس دانش یوگا : عدم تعادل جسمانی-عدم تعادل ذهنی – عدم تعادل پرانایی – عدم تعادل روانی
– یوگای عقلانی : رشد شخصیت – فرهنگ یوگایی – درک ذهن – خودتان را بشناسید – خودتان را بپذیرید – عدم وابستگی – وانهادگی – یوگای بیننده ها – دیده و نادیده –رفع موانع
– واژه نامه
– فهرست واژگان
 

برای ارسال نظر کلیک نمایید : ارسال نظر
محصولات مرتبط