کتاب رموز جذاب زندگی

وضعیت: ناموجود
قیمت : ۸۵,۰۰۰ تومان
تعداد :
راهنمای پیدا کردن تعادل در زندگی

مولف: گاور گوپال داس

مترجم: شادی فروتنیان

تعداد صفحات: ۲۹۵


فهرست مطالب کتاب
معرفی نویسنده
دیباچه
فصل اول: فراموش کردن کلید
فصل دوم: نگریستن فراتر از بدیهیات
فصل سوم: سفر آغاز می‌شود!
چرخ اول؛ زندگی شخصی
فصل چهارم: رشد کردن از طریق قدردانی
فصل پنجم: دکمۀ درنگ و مکث را فشار دهید.
فصل ششم: چرا نگران باشیم؟
فصل هفتم: پرورش معنویت
چرخ دوم؛ رابطه‌ها
فصل هشتم: با ملایمت صحبت کردن
فصل نهم: بصیرت و دیدگاه پاک
فصل دهم: محتاطانه به اصلاح بپردازید
فصل یازدهم: بخشش
فصل دوازدهم: اتحاد و همدلی اهمیت دارد
چرخ سوم؛ زندگی کاری
فصل سیزدهم: تقاطع رقابت
فصل چهاردهم: خودشناسی
فصل پانزدهم: رمزگشایی معنویت در محل کار
فصل شانزدهم: کمال و شخصیت
چرخ چهارم؛ مشارکت اجتماعی
فصل هفدهم :ایثار و فداکاریِ عاری از خودپرستی
فصل هجدهم: اولویت با خانواده است!
فصل نوزدهم: سرگذشت یک ملت
فصل بیستم: خدمت و کمک به دیگران شادی می‌آفریند
پیوست 1: یادداشت بخشش
پیوست 2: کاربرگ ایکی‌گای

برای ارسال نظر کلیک نمایید : ارسال نظر
محصولات مرتبط
ناموجود